Exekuce jsou stále větším problémem

Počet exekucí dosáhl v loňském roce 863 000, což mezi ročně představuje nárůst o téměř 3,5 %. Skoro o procento vzrostl také počet osob, které mají 3 a více exekucí, a to na 493 000. Podrobné informace o finančních problémech lidí v České republice přinesla rozšířená mapa exekucí, kterou vytvořila a průběžně také aktualizuje Otevřená společnost, o.p.s.

Nejvíce exekucí přibylo v Karlovarském (+ 10,2 %), Ústeckém (+ 8,8 %) a Středočeském (+ 5,5 %) kraji. Ústeckému kraji patří i další nelichotivý primát – žije v něm nejvyšší podíl obyvatel starších 15 let v exekuci, a to 18,1 %. Druhý nejvyšší podíl je v Karlovarském kraji (17,4 %). Pokud jde o okresy, tak nejhůře jsou na tom obyvatelé okresů Ústí nad Labem (21,9 %) a Most (21 %). S exekucemi se naopak nejméně potýkají ve Zlínském kraji (5,7 %) a na Vysočině (5,8 %). Nejlepší jsou okresy Žďáru nad Sázavou (4,9 %) a Havlíčkův Brod (5,3 %).

„Skutečný problém pro Českou republiku představuje vícečetnost exekucí. Rozhodli jsme se proto tento ukazatel spolu s novými daty za rok 2017 do mapy zahrnout. Jen meziroční nárůst počtu osob s 10 a více exekucemi je 3,9 procenta, to je dalších 6 tisíc lidí v neřešitelné životní situaci jen za uplynulý rok, uvedl na tiskové konferenci Radek Hábl, autor projektu Mapa exekucí v České republice. Nejvíce osob s 2 a více exekucemi je v Moravskoslezském (73 %), Zlínském a Olomouckém kraji (oba 71 %).

Mapa nově umožňuje také zobrazení věkové struktury. Zatímco průměrný věk českého dlužníka v exekuci je 44 let, rok od roku v Česku přibývá exekucí vedených proti seniorům (61 tisíc osob ve věku 65 let a starších). Alarmující je také situace na opačném konci věkového spektra, tedy u nejmladších dlužníků. Nejvíce jich mají opět v Ústeckém kraji (1 359), což představuje téměř čtvrtinu z celkového počtu nezletilých v exekuci, kterých je celkem 5 934. Většina lidí v exekuci je ale stále ještě v produktivním věku, což má závažné ekonomické dopady.

„Je prokázáno, že lidé v dluhové pasti nerealizují svůj plný ekonomický potenciál. To nemluvím o negativních dopadech na jejich fyzické i duševní zdraví a enormní zátěži pro sociální systém. Odhadem až dva miliony exekucemi paralyzovaných Čechů – započteme-li i rodinné příslušníky – není to, co by Česká republika potřebovala, řekl Tanweer Ali, ekonom z University of New York in Prague. Dodal také, že tento systém není příznivý ani pro vznik nových startupů a rozvoj podnikání.

Celkový počet jednotlivých exekucí v roce 2017 dosáhl 4,67 mil. a celková vymáhaná jistina činila jen u fyzických osob 239 miliard korun. Nejvyšší průměrná jistina na jednu osobu v exekuci je v Praze (více než 401tisíc korun) a ve Zlínském kraji (více než 325 tisíc korun). Naopak v Ústeckém kraji činí průměrné jistina na osobu méně než 200 tisíc korun.

Na prohloubení předluženosti v Česku v uplynulém roce má podle odborníků podíl i odložení novelizace občanského soudního řádu nebo insolvenčního zákona a dlouho odkládané přijetí místní příslušnosti soudních exekutorů, takzvané teritoriality.

Mapa exekucí je interaktivní webová aplikace, která kombinuje statistická data o exekucích na úroveň nejmenší obce. Mapa byla spuštěna v roce 2017 a vychází z údajů poskytnutých Exekutorskou komorou ČR. Více informaci a třeba i detaily o situaci v obci, kde bydlíte, najdete na webové stránce www.mapaexekuci.cz.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *