Novinky ze světa financí

Spotřebitelské úvěry jen od licencovaných poskytovatelů

Před rokem vstoupil v platnost nový zákon o spotřebitelském úvěru. Jedním z cílů jeho přijetí bylo snížení počtu poskytovatelů nebankovních půjček a zpřísnění pravidel pro jejich poskytovatele i zprostředkovatele.

Protože podle nové právní úpravy mohou spotřebitelské úvěry poskytovat jen subjekty s licencí od České národní banky (ČNB – cnb.cz), musely všechny společnosti poskytující spotřebitelské úvěry do konce února 2017 požádat ČNB o udělení příslušné licence. Ta se přiděluje na základě posouzení odbornosti poskytovatele. Zatímco dříve mohl peníze půjčovat skoro kdokoli, stačilo jen živnostenské oprávnění, nyní musí poskytovatel půjček doložit alespoň maturitní vysvědčení, případně osvědčení o vykonání odborné zkoušky, kterou pořádají akreditované osoby na základě oprávnění od ČNB.

Společnost, která licenci od ČNB nezíská nejpozději do 31. května 2018, úvěry už dále nebude moci poskytovat. Navíc musí mít každý takový poskytovatel počáteční kapitál v minimální výši 20 milionů korun. A právě dnes vydala ČNB nebankovním poskytovatelů spotřebitelských úvěrů první čtyři licence, přičemž celkem o licenci požádalo 109 subjektů. Podle sdělení ČNB pro ČTK je posuzování jednotlivých subjektů zdlouhavé a komplikované nejen kvůli vysokému počtu žádostí, ale také kvůli nízké kvalitě podaných žádostí. Nebankovní subjekty dosud standardní regulaci na finančním trhu nepodléhaly, takže je ČNB musela často žádat o doplnění informací.

Všichni poskytovatelé, kteří si o licenci zažádali, v současnosti podnikají v režimu tzv. přechodného období, které skončí nejpozději 31. května 2018. Licenční procedura by tak měla český trh nebankovních půjček očistit od nepoctivých společností, které zneužívaly tíživou finanční situaci žadatelů a místo řešení problémů jim život ještě více komplikovaly. Z původních více než 55 000 společností se tak počet poskytovatelů sníží na několik desítek, maximálně stovku subjektů.

České domácnosti dluží stále víc

Oproti září vzrostl k 31. říjnu 2017 objem bankovních úvěrů poskytnutých českým domácnostem o 10,31 miliardy korun. Celkové dluhy českých domácností vůči bankám dosáhly částky 1,516 bilionu korun. Dluhy českých domácností tak stále rostou, a to už od února 2016.

Největší část těchto dluhů jsou půjčky na bydlení, na celkovém dluhu domácností se podílejí asi 75 procenty. Podle údajů České národní banky dosáhl objem spotřebitelských úvěrů na konci října hodnoty 227 miliard korun, což meziměsíčně představuje nárůst o 0,8 %.

Nejsme právě nejlepší platiči

Výzkum platební morálky, který provedla mezinárodní inkasní agentura EOS KSI, dokazuje, že Češi nepatří mezi nejpoctivější plátce za zboží a služby. Podle tohoto průzkumu skoro 20 % českých spotřebitelů neplatí své závazky včas a celých 42 % z nich to dokonce dělá záměrně. V mezinárodním srovnání tak Češi patří mezi nejlépe poctivé odběratele v Evropě (spolu s Belgičany (záměrně neplatí dluhy 43 %), Řeky (45 %) a Rumuny (50 %).

Opozdilci hradí své závazky v ČR v průměru 14 dní po termínu. Nejčastější výmluvou pro pozdní platbu jsou momentální finanční problémy (67 % opozdilců), nebo špatná paměť (40 %). Trend je stejný v celé Evropě – počet nezodpovědných zákazníků rok od roku roste. Podle průzkumu EOS KSI vzrostl počet nepoctivých spotřebitelů meziročně o téměř 90 %.

Závažný dlouhodobý nedostatek financí má u nás 47 % dlužníků, ale nejsme na tom nejhůř. Nadměrné dluhy nebo dokonce insolvence jsou největším problémem pro obyvatele Ruska a Belgie (shodně po 62 %). Naopak nejlépe jsou na tom zákazníci v Německu a Chorvatsku. Průzkum skupiny EOS se letos uskutečnil v 16 evropských zemí, a to prostřednictvím dotazování v celkem 3 200 firmách, které zjišťovalo aspekty platebních transakcí a ekonomické trendy v dané zemi.

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *