Zdražují už i stavební spořitelny

Zvýšení úrokových sazeb Českou národní bankou ovlivňuje nejen nabídku na hypotéčním trhu, ale má přímý vliv také na zdražování úvěrů ze stavebního spoření. S platností od 5. února zvýšila úrokové sazby u Hypoúvěrů také Modrá pyramida stavební spořitelna, a to o 0,2 až 0,6 procentního bodu.

Hypoúvěr je překlenovací úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti. Konkrétní nabízená výše úrokové sazby u této spořitelny závisí na době fixace úrokové sazby a také na hodnotě LTV (= Loan To Value), tj. poměr výše poskytnutého úvěru k hodnotě zastavené nemovitosti. Na doporučení ČNB už banky neposkytují úvěry na 100 % hodnoty zastavené nemovitosti, maximální hodnota Hypoúvěrů je tak 90 % hodnoty zástavy (Hypoúvěr 90). Čím nižší je hodnota LTV a čím delší je doba fixace, tím je výhodnější i nabídka od Modré pyramidy. Zvýšení úroků se tak nejvíce dotklo úvěrů pro hodnotu LTV nad 80 % s desetiletou fixací, kde úroková míra vzrostla o 0,6 procentního bodu. U tří a pětiletých fixací překlenovacích úvěrů s LTV pod 80 % sazba vzrostla jen o 0,2 procentního bodu. Aktuální úrokové sazby jsou následující:

Fixace (roky)

3

5

10

Hypoúvěr 80

3,29 %

3,29 %

3,69 %

Hypoúvěr 90

4,29 %

4,29 %

4,69 %

Zdražil také takzvaný “předhypoteční úvěr“, tedy úvěr, který klient čerpá ještě před zřízením zástavního práva. U něj se uvedené úrokové sazby zvýšili o 1 %. Při splnění určitých podmínek ale klient může získat také slevy:

  • Pokud si klient nechává posílat své pravidelné příjmy na účet vedený u Komerční banky, získá úrokovou sazbu o 0,5 % p. a. nižší.
  • Další zvýhodnění ve výši 0,1 % p. a. získá klient, který uzavře Rizikové životní pojištění Pyramida.

Své úvěrové sazby zvyšovaly začátkem února, tedy v přímé reakci na rozhodnutí ČNB, také další stavební spořitelny Raiffeisen stavební spořitelna, Stavební spořitelna České spořitelnyČeskomoravská stavební spořitelna. Díky akčním nabídkám může sice u některých úvěrů dojít i přechodnému zlevnění sazeb, ale celkový trend na trhu úvěrů ze stavebního spoření je zřejmý – stejně jako hypotéky zdražují. Současné zvýšení sazeb nemusí být zdaleka poslední, a to i v souvislosti se zvýšeným zájme o stavební spoření a rychle rostoucím cenám bytů. Banky už nemusí klienty složitě hledat, ale naopak si z nich mohou vybírat, případně nabízet méně výhodné podmínky.

ZÁJEM O STAVEBNÍ SPOŘENÍ ROSTE

Podle ČTK v lednu vzrostl nejen zájem o úvěry ze stavebního spoření, ale také o smlouvy o stavebním spoření jako takové. Stavební spořitelny poskytly v lednu úvěry celkem za 5,3 miliardy korun, což bylo meziročně o 11 % více. Zároveň stoupl zájem o nové smlouvy o stavebním spoření, a to o 38 % na necelých 42,5 tisíce smluv. Vyplývá to z údajů všech pěti tuzemských spořitelen (Českomoravská stavební spořitelna, Stavební spořitelna České spořitelny, Modrá pyramida stavební spořitelna, Raiffeisen stavební spořitelna a Wüstenrot). Pokračoval tak trend z roku 2017, kdy stavební spořitelny poskytly úvěry za 59,6 miliardy, což meziročně představovalo nárůst o 18 %. Oproti tomu počet nově uzavřených smluv o stavebním spoření v roce 2017 ve srovnání s rokem 2016 klesl na celkových 426 500 smluv. Asociace českých stavebních spořitelen odhaduje počet nově uzavřených smluv v letošním roce na zhruba půl milionu. U úvěrů ze stavebního spoření se očekává srovnatelný zájem jako v roce 2017, tedy úvěry v celkové hodnotě asi 60 miliard korun.

Nové smlouvy stavebních spořitelen – leden 2018:

Spořitelna

Nově uzavřené smlouvy

Počet poskytnutých úvěrů

Českomoravská SS

18 076

1 859

SS České spořitelny

8 332

1 160

Modrá pyramida SS

7 189

987

Raiffeisen SS

6 255

1 063

Wüstenrot

2 608

348

Celkem

42 460

5 417

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *